Deep Blue Analysis Compass Group Bransjens foretrukne arbeidsgiver

Vårt mål er å være den foretrukne arbeidsgiver i vår bransje, og vi jobber derfor med å tiltrekke, beholde og motivere de best tenkelige medarbeidere, personer som deler våre kjerneverdier og som kan bidra til vår fremgang.

 

Vår egen bedriftskultur er det som gjør oss spesielle og det som skiller oss fra alle andre. Viktigheten av å ha rett person på rett sted er enorm for oss, og vår visjon starter med et ønske om ”Great People” og det å ha medarbeidere som grunnlaget for vår suksess. Kundene våre skal med rette kunne forvente ”Great Service”, noe som skal bidra til å gi oss levedyktige resultater, ”Great Results”.

 

Vi skal gjøre vårt ypperste for å trygge arbeidsplasser og for å gi den enkelte ansatt, trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Vi har tro på arbeidsforhold som er preget av åpenhet og tillit, samtidig som vi ønsker å tilrettelegge for faglig vekst og utvikling for våre medarbeidere.